بعضی حرفا، بعضی جمله ها، بعضی کلمات، آدم رو مست می کنه، بیچاره می کنه، دیوونه می کنه

شاید برا یه لحظه ، شاید برا یه عمر

ائمه ما یه دعایی داشتند که معروف شده به مناجات شعبانیه

اینکه چه قد تاکید به خوندش شده از طرف علما و عرفا ووو رو کاری ندارم

توو این مناجات کلی جمله داره که آدم رو مست و بیچاره و دیوونه می کنه

:

ابلیت شبابی فی سکرة التباعد منک

کهنه کردم جوانی ام را در مستیِ دوری از تو...

منبع : میسان |ابلیت شبابی
برچسب ها : بعضی ,ابلیت شبابی